A literatura infantil e xuvenil, a debate en Tempos Novos