Activa precursora do feminismo: «Emilia Pardo Bazán. Unha nena seducida polos libros», de María Xosé Queizán. Crítica de Ramón Nicolás