Antonio Manuel Fraga: «Gusto dos personaxes extremos, que axudan a tomar partido». Entrevista