Antonio Manuel Fraga: «Oxalá que a literatura galega puidese ser unha marca exportábel como foi a música irlandesa»