Anxo Fariña: «Hai que poñer en valor a idea do amor porque pode mover o mundo, por iso o reivindico nos Megatoxos»