As perspectivas da guerra na literatura infantil e xuvenil: «Reflexos das dúas guerras mundiais na LIX», da Red Temática de Investigación LIJMI»