Dunha autora revelación chea de enxeño: «Nena e o mar», de Érica Esmoris. Crítica en Brabádegos