Fran Alonso: «Os novos xeitos de control do pensamento e do comportamento, os perfís persoais e o avatar sitúannos nun plano próximo á ficción»