«Fred Quincalla, o nómade do mar» e Teresa González Costa, no Club Lendo Contigo de Espazo Lectura en Gondomar