María Reimóndez: «A miña novela é unha exploración da importancia de vivir a diversidade como algo positivo»