Moi recomendable para a escola: «O valo», de Carlos Labraña. Crítica en Brabádegos