Novidade: «O segredo da Illa Negra«, de Agustín Fernández Paz. A historia dunha aldea da beiramar