Novidade: Xenaro e a negra sombra, de Mar Guerra. Outra historia de Xenaro