Prosa sinxela e intencionadamente inxenua: «Manuel María. Vida, versos e rebeldía», de Manuel Veiga e Xosé Lastra. Crítica de María Navarro