Saudade e fantasía: «As noites de Xián», de Concha Blanco. Anotación en Rede Lectura